Aktualizacje Stron Internetowych

Aktualizacja strony internetowej polega na tym, aby na bieżąco były na niej wprowadzane odpowiednie zmiany. Mogą one dotyczyć zmian danych teleadresowych firmy, informacji o nowych produktach, czy zmianach cen.

Jeśli zależy Ci na przywiązaniu klienta do Twojej strony internetowej powinna być ona jak najczęściej aktualizowana, bo klienci stronią od przestarzałych stron internetowych, wybierając te z nowymi, bierzącymi informacjami.

Oferujemy Ci możliwość obsługi strony rozliczanej w ramach miesięcznego abonamentu. Jest to korzystne, jeśli strona wymaga cyklicznych aktualizacji. Możesz dzięki temu zaplanować wydatki poniesione na utrzymanie strony.

W ramach aktualizacji wykonujemy :

  • Tworzenie i edycję stron html..
  • Obróbkę i dodawanie zdjęć na stronę.
  • Zarządzanie systemami cms.
  • Tworzenie i edycję Baderów Flash.